Integritetspolicy

VILLKOR & INTEGRITETSPOLICY

Genom att prenumerera på AyYo App så godkänner du nedanstående villkor och integritetspolicy.

1. VAD ÄR AyYo App?

AyYo App är en app för träning, med ett övningsbibliotek och färdiga pass för olika utgångspunkter och mål. Den inkluderar också ett antal recept och ett självtest som baseras på Ayurveda, läran om livet, som när testen är genomförd, rekommenderar pass mer anpassade för din situation utefter de svar du angivit. I AyYo App kommer det hela tiden att adderas nya träningsprogram, övningar och recept vilket ger utökade möjligheter allt eftersom abonnemangstiden fortgår.

AyYo App är utvecklad av SwAyYo som är ett registrerat varumärke (PRV, 528092). SwAyYo ägs och drivs av AB YUP (559008-8166), Göteborg, Sverige. Copyright 2018, AB YUP. Alla rättigheter förbehålls.

2. FRÅNSKRIVNING AV ANSVAR

AyYo App/ABYUP  tar inte ansvar för eventuella fysiska eller psykiska skador som eventuellt kan uppkomma i samband med användning av appen. Samtliga användare rekommenderas att göra en fullständig hälsoundersökning innan man börjar använda appen och att alltid omedelbart kontakta hälso-/sjukvård vid tecken på eventuell smärta, yrsel, andnöd, bröstsmärtor, domningar, onormal trötthet eller andra symtom som användaren ser sig uppleva i samband med, eller som användaren bedömer kan hänföras till användningen av, appen, samt att i anslutning till detta omedelbart upphöra att följa pass, övningar och/eller recept i appen.

3. ABONNEMANGSTID

Appen laddas ned utan kostnad från t ex AppStore eller Google Play. I gratisversionen av appen har du endast tillgång till ett par pass, övningar och recept, som visar dig hur den fungerar. För att få tillgång till hela AyYo App behöver du ett abonnemang. Det finns tre sätt:

 • Löpande abonnemang
 • 3 månaders abonnemang
 • 12-månaders abonnemang

Om du handlar i strid med villkoren i detta avtal eller på annat sätt missbrukar avtalsvillkoren har AyYo App rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan och att därmed avsluta abonnemanget.

Ditt abonnemang är kopplad till ditt Apple-ID eller Google-konto. Du kan i alla dina enheter som är knutna till ditt Apple-ID eller Google-konto logga in med din användare och komma åt AyYo Apps information. Om du loggar in på en ny enhet behöver du som abonnent återställa köpet för att sedan aktivera Premium igen (görs via knappen “hantera prenumeration” i din profil eller via ditt konto hos Apple vs Goggle). All data kring din användare finns sparad i loggen och syns när du väl loggat in igen. Det går inte att föra över ett abonnemang från Android till iOS (eller omvänt) utan du behöver starta en ny prenumeration på den nya enheten. Stöter du på eventuella problem med detta kan du kontakta info@ayyoapp.com

4. AVSLUTA PRENUMERATION

IOS
Alla förändringar av dina prenumerationer sker direkt inne i iTunes Store & App Store via ditt personliga Apple ID-konto. För att ändra dessa gör du så här: På din iPhone går du in i “Inställningar” och följer sedan dessa steg:

 • Välj ‘iTunes och App Store’
 • Välj “Apple-ID”
 • Välj “Visa Apple-ID” in pop up-fönstret
 • Välj “Prenumerationer”
 • Hitta din prenumeration på AyYo App och välj “Ändra”
 • Välj “Avsluta prenumeration”

Android
Alla förändringar av dina prenumerationer sker i Google Play Store. För att ändra dessa gör du så här:

 • Gå in i Google Play Store
 • Klicka på “Meny” / “Mina appar” / “Prenumerationer”
 • Hitta din prenumeration på AyYo App och klicka på den
 • Välj “Avsluta”

5. RÄTTIGHETER TILL MATERIAL

AyYo App/AB YUP äger rättigheterna till allt material i appen, till exempel pass, recept, bilder och lagrad information. Detta material får ej delas, återanvändas, avbildas, spridas eller på annat sätt användas av annan part än AyYo App och användaren får endast använda appens innehåll privat och inte ställa det till allmänhetens förfogande, om inte särskild överenskommelse skrivits och undertecknat avtal finns. Det är inte tillåtet att mot betalning eller utan betalning överlåta, offentliggöra, licensiera eller sälja appen till tredje part eller på annat sätt utnyttja appen kommersiellt. Det är inte tillåtet att ändra, anpassa eller översätta appen, skapa arbeten som härletts från appen, baklängeskonstruera eller på annat sätt försöka ta reda på appens källkod.

6. INTEGRITETSPOLICY

Som användare av AyYo App tycker vi att det är viktigt att du vet att hanteringen av dina personuppgifter är viktigt för oss. Vår önskan är att du ska känna dig trygg när du använder den. AyYo App ska ge abonnenterna nödvändig information om uppdateringar och andra förändringar av funktionalitet, innehåll, eventuella avtals- och prisförändringar och liknade. Som abbonent av AyYo App ansvarar du för att ha aktsamhet kring inloggningsuppgifter samt lösenord och att inte sprida dessa till tredje part.

6a. Vilka och varför har vi personuppgifter om dig?

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut, samt givetvis för att kunna säkerställa att din användning av AyYo App fungerar. Vi har ingen betalningsinformation så som kortuppgifter, osv. Vi har enbart uppgift om aktiv status (gratis eller medlem) samt Namn, Mailadress, Aktivitetslogg och Svar från Självtest.

6b. Hur använder vi dessa uppgifter?

AyYo App behöver dessa uppgifter för att kunna tillhandahålla och fortlöpande utveckla den tjänst du har köpt.

6c. Vem har tillgång till dessa uppgifter?

Dina personuppgifter finns tillgängliga för anställda inom AyYo App samt våra IT- och systemleverantörer som tillhandahåller drift, utveckling och support för våra system och tjänster för AyYo App. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål eller andra ändamål till tredje part.

6d. Vem är registeransvarig för dina personuppgifter hos AyYo App? 

Det svenska företaget, AB YUP är registeransvarig för de personuppgifter som du anförtrott till AyYo App och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser:

 • AB YUP, Gothenburg, Sweden
 • Phone ±46 31 389 04 00
 • Företagsregister: Bolagsverket – Organisationsnummer: 559008-8166

6e. Var lagrar vi dina uppgifter?

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras på servrar inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA).​

6f. Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Vi har ett ansvarigt personuppgiftsombud som kontinuerligt hanterar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagenligt sätt. Om du vill ta del av de uppgifter vi har om dig, så kontaktar du oss via e-post: info@ayyoapp.com

6g. Rätt till dataportabilitet: 

Vi behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande, i samband med att du godkänner våra användarvillkor.  Du har rätt att få en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt format skickat till dig eller en annan part. Det innefattar i så fall endast de personuppgifter du har delgett oss.

6h. Hur kan jag få mina uppgifter korrigerade eller raderade?

Om du vill korrigera några av dina personuppgifter eller radera dem, kan du alltid kontakta vårt personuppgiftsombud via e-post info@ayyoapp.com Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av oss med undantag av följande situationer:

 • du har ett pågående supportärende
 • du har ett pågående abonnemang/prenumeration
 • du misstänks för att ha missbrukat våra tjänster under de senaste 12 månaderna

I övrigt, som en service till våra kunder, raderar vi aldrig personuppgifter, detta för att förenkla för återkommande kunder, som då har tillgång till sina tidigare uppgifter, mm.  Vi behöver hantera dina personuppgifter då vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag.

6i. Klagomål

Om du skulle ha några klagomål kring vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att kontakta Svenska Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

6j. Frågor

Om du har några frågor angående dina personuppgifter, etc – tveka inte att kontakta oss via e-post info@ayyoapp.com

7. TILLÄMPLIG RÄTT OCH TVIST

Svensk rätt skall tillämpas på detta avtal, dess villkor samt på parternas avtalsförhållande. Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal, dess villkor och avtalsförhållande skall lösas i allmän, svensk domstol.