Ayurveda & Yoga

Doschor

Inom ayurveda finns teorin som beskriver både persontyper, fysiska och psykologiska funktioner, dygnsrytm och årstider samt kopplingar i och till universum. För flera tusen år sedan beskrev man dessa typer, doschor, som sammansättningar av energier, egenskaper – alla lika nödvändiga – för liv. På sanskrit heter de Vata, Pitta, Kapha och de har i sin tur ytterligare fem sub-doschor vardera. Basen och förklaringen hämtades i elementen, formerna; utrymme, luft, eld, vatten och jord. Där utrymmet begränsar luften, vattnet begränsar elden och jorden begränsar vattnet;

Vata kom att stå för utrymme och luft som i sig ger möjlighet för rörelse, variation och kan torka upp samt ut.

Pitta kom att stå för främst eld och lite vatten som i sig ger möjlighet till förbränning, avgränsning och energi.

Kapha kom att stå för vatten och jord som i sig återfuktar, smörjer och ger stabilitet samt struktur.

Inom oss t.ex. så styr Vata blodcirkulation och muskelrörelser, Pitta metabolism av både föda och tankar samt reglerar kroppstemperatur medan Kapha smörjer leder och bygger upp vävnader.

Vi har alla vår egna unika sammansättning av Vata, Pitta och Kapha som utgör vår grundkonstitution. Alla tre finns närvarande, men oftast är det en eller två som dominerar. Eftersom kombinationen av Vata, Pitta och Kapha är unik hos varje människa så reagerar vi olika på t.ex. stress, vad vi tänker, planerar, hur vi löser problem och tar till oss ny information samt hur vi agerar, rör oss och uttrycker oss på olika sätt.

Att vara i, och komma tillbaka till, balans enligt ayurveda är egentligen en komplex vetenskap men principen är enkel; precis som att du inte tar av dig tröjan när du känner dig lite frusen, utan tar på dig en extra för att få tillbaka värmen, så tillför man något motsatt landar man tillbaka i balans. Idén är alltså att ”lika ökar lika”. Påverkan på vår balans kommer av både yttre och inre faktorer såsom mat, motion, årstid, tankar och känslor. Det blir en dans med Obalans och Balans helt enkelt.

Fascia

I AyYo App tar vi också hjälp av yinyoga och fokuserar på yin-delarna i kroppen som bl.a. inkluderar myofascia, bindväv och ligament. Fascians funktion är främst att dels fungera som en anslutning för muskler, organ och resterande del av kroppen, dels som ett skydd med kraftöverföring, nervkommunikation och infektionsbekämpning.

För att fascian ska fungera optimalt behöver den ha tillräckligt med vätska, och det har inte att göra med hur mycket vatten man dricker utan hur väl vävnaderna används. Yoga, massage, yinyoga är några av sätten som hydrerar vår fascia och håller den elastisk och stabil.

Om du skulle skada dig, så kan det vara antingen akut eller så kan det vara så att det tar lång tid innan kroppen börjar göra ont. Det är vid de senare tillfällena som det kan vara fascian som har fått en ärrvävnad, “stelnat” och det kan t.o.m. vara så att det har hänt på ett annat ställe i kroppen än där symptomen uppstår, detta då fascian också ligger i stora stråk och håller ihop hela oss. Det är då som den också behöver ny vätska, hydreras.

Andra händelser påverkar också

När det händer saker i livet – t.ex. när någon går bort, man skiljer sig, du blir mobbad, råkat ut för en olycka, blir jätterädd eller andra upplevelser som är mer traumatiska eller kanske enbart upplevda som obehag. Om dessa händelser inte bearbetas så sägs att del av känslan stannar kvar i kroppen, och/eller så kommer du till att bygga upp ett beteende som gör att du kanske börjar fly från eller till t.ex. ensamhet, undviker specifika situationer eller väljer att alltid konfrontera osv. Detta är några av de orsaker som enligt ayurveda och yoga kan leda dig ur balans och bort från den du egentligen är. Andra orsaker som gör att du kommer ur balans kan vara så enkla som klimatförhållanden, sömnrutiner eller enbart att du blir äldre.

Uppsidan är att vi kan lära oss att förebygga och förhålla oss till livet så att balansen kan bibehållas, och balans är olika för olika personer. Det är viktigt att komma ihåg att det är individuellt. Precis som att framgång för en person kan vara att klara en svensk klassiker, medan för en annan är framgång att kunna se sig själv i ögonen i spegeln och säga ”vad jag är vacker”.

Yinyoga och ayurveda som stöd

I vårt samhälle idag går det ofta också väldigt fort. Det premieras att vara snabb, ha många järn i elden och bollar i luften, ha fokus, nå resultat och prestera. Vi ska vara nåbara 24 timmar om dygnet, ska kunna och använda sociala media, resa på intressant semester, jobba över och vara käck. Man kan säga att vi idag lever i ett Pitta / Vata samhälle (Pitta prestation, fokus, förbränning / Vata idérikedom, snabbt, skiftande). Bondesamhället var mer Kapha där det premierades att följa årstidernas takt; så och skörda, se tiden an och hitta regelbundenheten. Industrisamhället som tog över vad sedan mer Kapha / Pitta, och nu då Pitta / Vata.

Men om man inte är en balanserad Pitta som triggas av, och t.o.m. mår bra av, utmaningar och att få prestera. Eller en balanserad Vata som sprudlar av idéer, är flexibel och har lätt att ändra riktning. Eller en balanserad Kapha som är stabil och är lugn i oroliga tider. Eller om det är så att du är i obalans; en Pitta som överpresterar, pushar och blir lättirriterad ”jag gör det bättre själv”, en Vata där tankarna inte bara avlöser varandra utan snurrar samtidigt, väldigt fort, och det går inte att sitta still, eller en Kapha som helt enkelt inte klarar att ta ett steg till och är självdestruktiv. Eller inte ens vet var man ska börja för att just jag ska komma att må bra eller bibehålla välmående balans…

Då är AyYo App tänkt att vara dig behjälplig när du känner dig ur form, och när du vill bibehålla balans, när du vill ge dig själv lite tid och när du vill ge dig själv lite pepp. Många filosofer säger att vi nu är på väg in ett nytt skifte där vi kommer gå in i ett känslosamhälle…spännande! Förhoppningsvis är vi på väg till ett ”tri-dosha” samhälle där alla, både Vata Pitta och Kapha egenskaperna värderas lika. Alla behövs, och vi kan börja med oss själva!