AyYo App

Ett verktyg för balans

Att kunna se hur en egenskap ser ut, och om den är i balans eller obalans, kan hjälpa både dig och din omgivning. I Ayurveda pratar man bl.a. om egenskaperna, doshorna, Vata, Pitta och Kapha. I balans kan t.ex. Vata vara kreativ, Pitta fokuserad och Kapha omhändertagande, men i obalans kan Vata vara stressad, Pitta irriterad och Kapha orkeslös. Vi har alla lite av allt, men oftast är det en eller två av dessa doschor som dominerar och som gör att du är du. Ibland kan vi också få mer av något speciellt och det är då det beskrivs som en obalans.

I både Ayurveda och Yoga  strävar man efter att lösa upp inre motstånd och hinder, inte tvinga bort dem, ignorera eller mildra symptom, eftersom hindren/problemen då bara kommer tillbaka med än mer kraft. Det är inte alltid enkelt att lösa upp eller ta bort hinder. Det kan ju vara något som du burit med dig i många, många år. Till vår hjälp i AyYo App har vi bl.a. ayurvedans metodförklaring, samt yinyogan där varje övning innebär en avstämning i dig själv, med din egen kropp. Övningarna anpassas och modifieras utifrån dina behov som individ. Vi är olika, hela vägen ner på bennivå där de kan ha olika längd och storlek. Det gäller också vår fascia, den omhuldanden vävnaden som bl.a. påverkas av våra rörelsemönster, det vi väljer att göra och hur mycket vi väljer att återhämta oss.

AyYo App är tänkt att vara ett av dina verktyg för att hitta, och bibehålla, rätt balans för just dig. Det är därför du har möjlighet att göra ett självtest som kan ge en fingervisning om vilken eller vilka doshor som dominerar, eller vad som det kanske har blivit lite för mycket av hos dig.

Det finn flera färdiga pass, de flesta är mellan 15 – 30 min långa, som är benämnda Vata Pitta och Kapha. Men om du hellre vill skapa dina egna pass finns den möjligheten också då du har tillgång till ett övningsbibliotek. Du kan söka på respektive dosha och på t.ex. lugn, vitalitet, fokus, energi. Detta för att få förslag på vilka övningar som är tänkta för just det du valt. Om du vill att övningarna ska förlängas, längre än de tre förinställda minuterna, så går det fint.

Det finns även en receptdatabas, och det finns möjlighet att lägg till pass, övningar och recept med påminnelse i kalendern.  Självklart kan du logga övningarna, passen och recepten, både med känsla före och efter, samt lägga till egen kommentar.

Du är varmt välkommen att prova några av övningarna och passen, det är fritt för alla. Du väljer sedan själv om du vill ha full tillgång till allt som AyYo App erbjuder.

Allt gott! Helén

Ladda ner AyYo App här för IPhone och här för Android