Om Karin & Bengt

I AyYo App erbjuds Mindfulness av;
Karin Paulsdotter och Bengt Husberg

Karin och Bengt brinner för att skapa gott arbetsklimat på arbetsplatser runt om i Sverige. Genom att utbilda chefer och medarbetare i arbetsmiljö, utreda arbetsolyckor och utveckla arbetsmiljöarbetet på arbetsplatser skapar de förståelse för hur gott klimat kan uppnås.

Genom sina tidigare erfarenheter kan de belysa många olika infallsvinklar som bidrar till att skapa en god arbetsmiljö. Karin bidrar med erfarenheter som Hälsocoach, Yogalärare och Mindfulnessinstruktör. Bengt bidrar med erfarenheter från Försvaret, Polisen och Arbetsmiljöverket.