Hur MF går till

Genom meditationer och korta, enkla vardagsövningar ökar du din insikt om dig själv, dina beteenden och hur du reagerar. I meditationerna och övningarna fokuserar du på tankar, känslor, kropp och hur du förhåller dig till dig själv och till din omgivning. Det leder till att du bli mindre splittrad och mer närvarande i det som pågår här och nu. Att vara närvarande i det som sker i stunden minskar orostankar inför framtiden och ältandet av det som inte går att förändra. Det ökar motståndskraften mot stress och även förmågan att glädjas och njuta av de goda stunderna i livet. Livet är trots allt här och nu, inte då eller sedan eller om bara…. Man kan säga att det är ett verktyg för att få tillräckligt med perspektiv för att se vart man är på väg och kunna hantera saker innan det gått för långt.

Meditationerna och övningarna i den här appen är utvalda för att du ska kunna bygga in dem i din vardag, både tidsmässigt och praktiskt. Vi rekommenderar å det varmaste att du skapar en daglig rutin för Mindfulness eftersom hjärnan behöver tid för att påverkas positivt, det är regelbundenheten som gör störst skillnad, inte mängden tid.

Det finns 8 ljudfiler med meditationer och tillhörande övningar så att du får ett tema exempelvis varje dag eller vecka. Känn dig även fri att välja utefter vad du känner att du behöver just nu. Du behöver inte ta de olika meditationerna i någon särskild ordning. Meditationerna har olika tema så som andning, ljud och kroppsscanning till olika förhållningssätt i livet. Förhållningssätt är de sätt som vi ser på olika situationer vi möts av i livet.

När du ska meditera sätter du dig på en stol eller lägger dig någonstans där du kan vara ostörd i 10 minuter. När du valt den meditation du vill göra för tillfället blir din uppgift att bara vara still och lyssna till guidningen i ljudfilen. Efter meditationen kommer en övning som du kan göra när du finner ett bra tillfälle. Det kommer tillfällen hela tiden, och vet du vad, ingen behöver märka att du övar.

Det här låter ju lätt men kan det finnas några utmaningar?
Emellanåt hör vi en missuppfattning att det skall bli helt tyst i huvudet när man mediterar. Det kommer det aldrig bli då våra hjärnor jämt är sysselsatt med tankar och känslor. Tror man att det ska bli helt tyst är det lätt att känna sig misslyckad eftersom när man sitter i stillhet blir man än mer medveten om all aktivitet som pågår. Det gör att man ibland kanske tror att det här med meditation är inget för mig.

Egentligen är det så att det är just den här aktiviteten som är viktigt. Under meditationerna kan man jobba med att undersöka tankar och känslor för att se hur de påverkar mig. Man kan även använda tankebruset till att öka sin fokuseringsförmåga. Du kan till exempel få en uppgift att bara fokusera på din andning i näsan. Det kommer du klara i några sekunder innan du glider i väg i tankarna. Efter en stund kommer du på att du skulle fokusera på andningen vid näsan, då tar du tillbaka ditt fokus tills du glider iväg igen. Varje gång du tar tillbaka ditt fokus blir du starkare och starkare på att fokusera. Det är som att öva upp en muskel.

Vi vet också av egen erfarenhet det kan vara svårt att skapa nya rutiner och mönster, även om det bara gäller att få in 10 minuter. Det kräver medvetenhet, tålamod och beslutsamhet. Vi tror att du kommer upptäcka tankar som: Jag gör det sedan. Det är tråkigt. Jag har så mycket att göra idag så jag hinner inte. Jag mår så bra idag så jag behöver inte!

Du kommer troligen också känna känslor som: Rastlöshet, Trötthet, Tvivel, Motstånd, Motvilja eller kanske begär efter något.
Notera när du känner detta, och tänk att just då, är det utmärkt att träna, för vi lär oss mest vid svårigheter. Det är då vi kan lära oss hur vi förhåller oss till dem. När impulsen att göra något annat än att meditera eller öva dyker upp, är det enda du behöver göra att sätta dig eller lägga dig på den plats du valt. Att komma på plats är det svåraste, sedan går det lättare.

Vad kan det finnas för tankar kring mindfulness?  
Det kan vara bra att veta att Mindfulness inte är en religiös eller andlig inriktning, det är en teknik som har funnit under en mycket lång tid, just för att skärpa sinnet. Det är heller ingen quick fix utan något man behöver träna på ofta, så lite som 10 minuter om dagen gör skillnad. Upplever du att det råder en hög stressnivå på arbetsplatsen är mindfulness ett bra sätt att hantera stressen. Stress kan bero på många orsaker, man behöver arbeta med det från flera håll, exempelvis från ett MTO perspektiv. Det kan behövas att företaget ser över sin Organisation, till exempel när det gäller rollfördelningar, planeringar, ordning och hur man jobbar med sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Företaget kanske även behöver se över att de Tekniska delarna flyter smidigare med till exempel datasystem och maskiner. Mindfulness står för det vi Människor kan påverka själva. Du ska inte bara ”räcka till” tills du är 65 år och når pension, du ska ”räcka till” hela livet ut.

Vad vi har lärt oss av att praktisera Mindfulness
Eftersom vi både jobbar och lever ihop ser jag att Mindfulness har bidragit till flera positiva saker. Nyfikenheten att utveckla och lära mer, både på jobbet och i livet har ökat. Vi två finner det också enklare att vara närvarande i nuet, vilket är en stor tillgång när vi möter deltagare på våra kurser. Framför allt när vi träffar människor som varit med om svåra och traumatiska händelser. I vårt privatliv ger den ökade närvaron mycket mer njutning i ALLT.