MF & hjärnan

Mindfulness är inte en terapiform utan mer ett gym för hjärnan. Hjärnan är formbar och förändras bland annat av vår uppmärksamhet.  Det vi uppmärksammar sätter spår i hjärnan. Våra nervceller bildar nätverk. Vår uppmärksamhet blir vår erfarenhet. Ju skarpare din uppmärksamhet är på något desto starkare nervkretsar aktiveras, man brukar tala om -”What fires togheter, wires togheter”. Genom Mindfulnessträning blir det lättare att rikta vår uppmärksamhet på det som hjälper oss, istället för det som stjälper oss, och gör att vi kanske fastnar i negativa tankespiraler.

Vårt sinne är i hög utsträckning inställt att lägga märke till det som är negativt i livet. Ny forskning från Umeå universitet visar att träning i mindfulness skapar mer medkänsla och förändrar de negativa inställningarna. Dels minskar den negativa synen på det som varit och dels på det som eventuellt kan hända i framtiden. Forskarna kallar resultatet för ”ett mer balanserat tidsperspektiv”.

I våra pannlober reglerar vi våra känslor.  Det finns ett nervnätverk mellan pannloberna och amygdala. I amygdala aktiveras oro, ångest och stress. Pannloberna har bland annat till uppgift att nyanserat tolka det vi upplever. Det är här vi har impulskontroll och viljestyrka och de balanserar även amygdalans stress och oro. Sker inte denna nyansering kommer vi reagera impulsivt. Mindfulnessträning minskar aktiviteten i amygdala och underlättar därmed nyansering i pannloberna vilket i sin tur gör att vi hinner reflektera innan vi reagerar. Det här underlättar givetvis samvaron och kommunikationen med andra människor.

I en annan studie såg man att deltagarnas immunförsvar förbättrades men också att aktiviteten ökade i deras vänstra pannlober. Vår vänstra pannlober är sammankopplade med positiva känslor så som glädje, entusiasm, intresse och nyfikenhet. Vid hög aktivitet i vänster sida sover man bättre, blir inte lika lätt överraskad, går inte lika lätt in i konflikt, kan lättare läsa av andra människor och får en ökad förmåga att känna lugn, även under påfrestningar.

I vår hjärna har vi Hippocampus vilket bland annat styr långtidsminne och inlärning. Efter vi har passerat cirka 25 år minskar kapaciteten i Hippocampus. I en studie genomförd vid Massachusetts General Hospital i USA deltog personer i ett meditationsprogram. Magnetröntgenbilder av hjärnan före och efter programmet visade att Hippocampus hade fått tätare vävnad och ökat sin kapacitet. Vi kan alltså behålla minne och inlärningsförmåga högt upp i åldrarna med bland annat hjälp utav Mindfulness.