Mindfulness i AyYo

Välkommen till Mindfulness på arbetsplatsen med Karin & Bengt

I vårt jobb som arbetsmiljökonsulter brinner vi för att skapa ett gott klimat på arbetsplatser. Vi utbildar i arbetsmiljösäkerhet och hälsa och utreder allvarliga arbetsplatsolyckor. Både under utbildningarna och vid utredningar möter många människor som känner sig splittrade, oroliga, irriterade och stressade. Vi tror att det beror på en kombination av flera faktorer. Vi lever i ett samhälle med ny teknologi, snabbt informationsflöde, hektiskt livstempo med ständiga distraktioner och högt tryck i arbetslivet.  Har du samma uppfattning så är du inte ensam.

Vi vill belysa att den stress vi känner på arbetsplatsen måste tacklas från flera håll. Därför förespråkar vi ett MTO-perkspektiv, vilket innebär att man har tre infallsvinklar som samspelar; Människan, Tekniken och Organisationen.
Organisationen behöver hela tiden arbeta med att skapa tydlighet med exempelvis planering, strukturer, målsättningar, återhämtningstider för personalen, tydliga instruktioner och rutiner. Tekniken, som maskiner, datasystem och verktyg ska anpassas till människan för att inte skapa onödig stress. När det kommer till Människan, har vi, trots allt, ett eget ansvar för vårt välbefinnande, exempelvis att hitta olika metoder för att återhämta oss. En metod som vi har fastnat för, är Mindfulness.
Mindfulness är en enkel och effektiv teknik för att balansera upp tillvaron, både på arbetet och i privatlivet.

 

Mindfulnesstekniken går ut på att öva upp din uppmärksamhet och medvetenhet som i sin tur leder till en bättre balans i arbetet. Du kommer att hålla bättre fokus så du får gjort det du tänkt dig. Den leder också till att du blir mer närvarande i dina relationer med kollegor, kunder, vänner och familj, då du ökar förmågan att lyssna och förstå. Mindfulness leder även till godare sömn, stärkt immunförsvar och förbättrat minne. Mindfulnessträning är som att skicka hjärnan på ett grymt gympass.